چهره های موفق – Tim Ferriss

0
45
تیم فرّیس Tim Ferriss
سومین دیجیتال مارکتر شبکه های اجتماعی از دیدگاه وبسایت Brand24.com
تیم فرّیس یکی از نخستین سرمایه گذاران اوبر، فیسبوک و شاپیفای است. او نویسنده پرفروشترین شماره های نخست نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال است مثل “4 ساعت کار در هفته” و “قبیله (تبار) مریبان”. مجله Observer، به تیم، لقب اُپْرایِ صوت (Oprah of audio منظور سلطان پادکست است. اپرا، مجری مشهور تلویزیون در آمریکا که برنامه های بسیار پرطرفداری را تهیه و تولید کرده است) را داده است که دلیل آن، نفوذ پادکست های تولید شده توسط او و علاقه و گسترش بسیار زیاد پادکست هایش در میان مخاطبین بوده است.

 

BRAND24 INFLUENCER SCORE 98,04        MENTIONS 81 077         SOCIAL MEDIA REACH 317 279 517         INTERACTIONS 405 332