چهره های موفق – Seth Godin

0
37
Seth Godin   ست گادین
دومین دیجیتال مارکتر شبکه های اجتماعی از دیدگاه وبسایت Brand24.com،
Seth یک نویسنده و محتواساز بسیار حرفه ای است که با بیش از 18 تن از بهترین فروشنده های جهانی کار میکند. محتواهای او به 35 زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. او درباره انقلاب پسا صنعتی، ایده های گسترش یافته، بازاریابی، خروج از بازار، رهبری، و بیشتر از همه، ایجاد تغییرات فراگیر نگارش می نماید. ست نویسنده مطالب و عناوینی چون Linchpin، Tribes، The Dip و Purple Cow می باشد که از گستردگی جغرافیایی و محبوبیت زیادی در سراسر جهان برخوردارند.

 

BRAND24 INFLUENCER SCORE 98,44         MENTIONS 129 451          SOCIAL MEDIA REACH 207 994 932          INTERACTIONS 405 205