توزیع چیست و کانال های توزیع کدام هایند؟ (آشنایی مقدماتی)

0
40

توزیع و کانال ها
از بزرگترین چالش های پیش روی تولید کنندگان.و.عرضه کنندگان کالا و خدمات، علی الخصوص فروشگاه های.اینترنتی.رساندن محصولات با دست مشتری هدف است.که به این.فرآیند توزیع می گویند.
در سیستم آمیخته بازاریابی، شيوه انتقال كالا به محل خريد.يا مصرف، از جمله تصميمات مهمي است كه.مدير بازاريابي با.آن مواجه می باشد.
اهميت تک تک تصميمات اتخاذ شده در مورد كانالهاي توزيع، به اين دليل است.که فرآیند توزیع و تاکتیک.های اجرایی توزیع، ضمن اینکه.نیازمند داشتن دانش، آگاهی و تجربه است، قرار است مدتها توسط.شرکت پیاده شده و اجرایی گردد. لذا هرگونه تغییر در سیستم توزیع.به دلیل عدم.استفاده از یک استراتژی حساب شده و هدفمند، بار مالی زیادی.به.شرکت تحمیل خواهد نمود.

تعريف توزيع و كانالهاي توزيع

تعریف توزيع:

يكي از اجزاي آميخته بازاريابي است كه در ساده.ترين حالت آن.وظيفه انتقال محصول از محل توليد به.محل خريد مشتري را بعهده دارد. بعبارت ديگر مهمترين وظيفه مديريت.توزيع اين است كه.كالا را در زمان و مكان مناسب در دسترس.مشتريان بالقوه قرار دهد.

كانال توزيع:
کانال توزیع به مسیر یا مسیرهایی گفته می شود که همه کالاها و خدمات.باید برای رسیدن به دست مصرف کننده طی کنند.
کانال های توزیع می توانند کوتاه یا بلند باشند. طول کانال های توزیع، به تعداد افراد یا.شرکت های واسطه ایست که توسط آنان، کالا یا.خدمات به دست مصرف کننده می رسد.
کانال های توزیع، ترکیبی هم می توانند باشند. یعنی ترکیبی از کوتاه و بلند بسته.به نیاز.تولید کننده که این نوع کانال، تعداد راه هایی که یک مصرف کننده می تواند.کالا یا سرویس را پیدا کند، افزایش می دهد، در نتیجه.فروش بیشتر می شود. اما می تواند سیستم پیچیده ای نیز ایجاد کند که بعضی.اوقات مدیریت کانال های.توزیع را دشوار می کند. طول کانال با.سود فروشنده رابطه معکوس دارد.بدین معنی که که چه طول کانال بیشتر باشد، سود فروشنده.به علت وجود واسطه های زیاد، کمتر می شود.

نقش كانالهاي توزيع
يك كانال توزيع علاوه بر انتقال كالا از توليدكننده به مصرف كننده، صرفه جويي.در زمان، متصل كردن مالكان كالا و مشتريان، وظايف مهم ديگري نيز بعهده دارد. مهمترين اين وظايف عبارتند از:

_ جمع آوري اطلاعات لازم از منابعي مانند.مشتريان.بالقوه.و كنوني، شركتهاي رقيب و ساير عوامل و.نيروهاي فعال در محيط بازاريابي.
_ مذاكره با مشتريان بمنظور افزايش انگيزه هاي لازم خريد در آنها.
_ حصول توافق در مورد شرايط خريد.و انتقال تملك و مالكيت دارايي ها.
_ سفارش گرفتن از مشتريان عمده و.سفارش دادن به شركتهاي توليدكننده.
_ تامين وجوه لازم و مقادير لازم محصول در كانال توزيع.
_ بر عهده گرفتن بخشي از ريسكهاي مربوط به كانالهاي توزيع.
_ تهيه انبارهاي لازم به منظور انبار كردن و نقل و انتقال كالاهاي فيزيكي.
_ پرداخت وجوه لازم از جانب خريداران.و از طريق بانكها و ساير مؤسسات مالي.

سطوح كانالهاي توزيع
تولیدکننده و مشتری نهایی بخشی از کانال توزیع را تشکیل می دهند. برای نشان دادن طول یک کانال از چندین واسطه استفاده می شود.و کانال‌هاى توزيع را مى‌توان براساس.سطوح مختلف کانال توصيف کرد.
هر لايه از واسطه‌ها که انجام.قسمتى از وظيفهٔ تحويل کالا و مالکيت آن به خريدار نهايى.را عهده‌دار مى‌شود، يک سطح کانال نام دارد.و از آنجا که توليدکننده و مصرف‌کننده نهايى.نيز انجام قسمتى از اين وظايف را خود برعهده دارند، قسمتى.از هر کانال توزيع نيز هستند.

توليدكننده و مشتري نهايي بخشي از كانال توزيع را تشكيل ميدهند. براي نشان دادن طول يك كانال از.چندين واسطه استفاده ميشود.

كانال “سطح صفر” كه كانال بازاريابي مستقيم نيز ناميده ميشود.از يك توليدكننده و مصرف كننده نهايي تشكيل ميشود.
كانال “سطح يك” شامل يك واسطه مانند خرده فروش است.
كانال “سطح دو” داراي دو واسطه است.
كانال “سطح سه” داراي سه واسطه است.

تعداد سطوح واسطه بیانگر طول کانال می باشد. (http://isihome.ir)
از ديدگاه توليدكنندگان هرچه.تعداد واسطه ها.بيشتر شود، كسب اطلاعات در مورد.مصرف كننده نهايي.و اعمال كنترل بر آنها نيز دشوارتر خواهد شد.

فروشگاه های آنلاین و شرکت هایی که جهت توزیع محصول.خود از فروش اینترنتی استفاهده می کنند، تعریف متفاوتی.از توزیع را ارائه کرده اند و معنای تازه ای به سیستم توزیع بخشیده اند. به لطف تماس.مستقیم و بی واسطه با خریدار، توزیع رنگ و بوی دیگری.در فضای آنلاین به خود گرفته که در مقالات بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

دیجیتال مارکتینگ,بازاریابی آنلاین,بازاریابی دیجیتال