تاجگذاری موبایل مارکتینگ

0
36

خلاصه خبر:
بر اساس تحقیقات و نتایج به عمل آمده از IAB انگلستان و PWC در زمینه تبلیغات و نیز اطلاع رسانی های صورت گرفته در فضای دیجیتال، موبایل مارکتینگ به عنوان پرطرفدارترین و موثرترین روش اجرایی دیجیتال مارکتینگ در سال 2019 تا کنون شناخته شده است. تحقیقات صورت گرفته حاکیست که تبلیغات دیجیتال در انگلستان با رشدی 15 درصدی به 13.44 میلیارد پوند رسیده که سهم تبلیغات موبایلی، 1.6 میلیارد پوند تنها در انگلیس افزایش داشته اشت. این نتایج کافیست که به اهمیت استفاده از بازاریابی موبایلی یا “Mobile Marketing” در تاکتیک های دیجیتال مارکتینگ پی ببرید.

www.mediapost.com