• مقدمه : آشنایی با پیش نیاز های دوره
  • هفته اول: قسمت اول مهارت‌های سنجش و آنالیز نتایج داده ها در Google Analytics
  • هفته اول: قسمت دوم مهارت‌های سنجش و آنالیز نتایج داده ها در Google Analytics

آشنایی با وب سایت و مدیریت آن + دانش پایه دیجیتال مارکتینگ

محتویات این دوره خالی میباشد و مدرس توضیحی برای برای این دوره اضافه نکرده است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.