3 دوره یافت شد

دوره فشرده مدیریت دیجیتال مارکتینگ (مدیریتی)

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

820,000 تومان

خلق مدل کسب و کار و طراحی Market Plan

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

54,000 تومان 25,000 تومان

دوره حرفه ای راهکارهای افزایش فروش آنلاین

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

78,000 تومان 34,000 تومان