خلق مدل کسب و کار و طراحی Market Plan

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

54,000 ﷼ 25,000 ﷼