3 دوره یافت شد

دوره فشرده مدیریت دیجیتال مارکتینگ

شروع دوره

22 مرداد 99

طول دوره

30 ساعت

تدریس آنلاین

دارد

تعداد مدرسین

4
8,200,000 ﷼

Growth Hacking (هک رشد) و Gamification

شروع دوره

24 مرداد 99

طول دوره

35 ساعت

تدریس آنلاین

دارد

تعداد مدرسین

1
12,000,000 ﷼

دوره حرفه ای ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی)

شروع دوره

20 اردیبهشت

طول دوره

8 ساعت

تدریس آنلاین

دارد

تعداد مدرسین

1
2,900,000 ﷼