4 دوره یافت شد

دوره فشرده مدیریت دیجیتال مارکتینگ (مدیریتی)

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

8,200,000 ﷼

Growth Hacking (هک رشد) و Gamification

شروع دوره

8 خرداد 99

طول دوره

70 ساعت

تدریس آنلاین

دارد

تعداد مدرسین

1
12,000,000 ﷼

دوره حرفه ای ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیلی)

شروع دوره

20 اردیبهشت

طول دوره

8 ساعت

تدریس آنلاین

دارد

تعداد مدرسین

1
2,900,000 ﷼

دوره حرفه ای راه اندازی استارت آپ

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

55,000 ﷼ 28,000 ﷼