3 دوره یافت شد

دوره حرفه ای راه اندازی استارت آپ

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

55,000 ﷼ 28,000 ﷼

خلق مدل کسب و کار و طراحی Market Plan

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

54,000 ﷼ 25,000 ﷼

دوره حرفه ای راهکارهای افزایش فروش آنلاین

شروع دوره

طول دوره

تدریس آنلاین

تعداد مدرسین

78,000 ﷼ 34,000 ﷼